total sec

תיק שטח דינאמי, חכם וידידותי

System Documentation Facility - FDS הינו מוצר דינאמי ואינטראקטיבי להכנה וצפייה בתיקי שטח/מתקן לכל ארגון.

המוצר משמש את הקב"טים והעובדים הן בשגרה – הכרת השטח, הדרכה ותרגול, והן בשעת חרום להכוונת כוחות החרום וההצלה.

FDS הינו מוצר דינאמי לחלוטין, אין צורך בצד שלישי על מנת ליצור את תיק השטח. ניתן לצרוב את תיק השטח ולהעבירו לגורמים שונים הדורשים זאת.

אחד היתרונות הגדולים של המערכת היא האפשרות להשתמש בתיק השטח כחלק מהכשרת המאבטח, ליצירת תרחישים שונים, סרטי הדרכה ולימוד.

הקלות הרבה בה ניתן לעדכן את תיק השטח תאפשר שמירה על עדכנות המידע - שינויים יתבצעו במהירות ועם השקעה מועטה ביותר מצד המשתמשים.

 

בין יכולות המערכת:חדשות